Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com i on es pot sol·licitar el reconeixement de la discapacitat?

imagencentro discapacitat.jpg

 

El reconeixement de la discapacitat es demana amb una sol·licitud signada per la persona interessada, o per qui la representi legalment (en el cas de menors de 18 anys o de persones grans incapacitades); s'hi ha d'adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen en el mateix imprès de sol·licitud.

Als efectes de la secció 1a del capítol V i del capítol VIII del títol I, així com del títol II del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, les persones que tenen reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa, o que tenen reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectades per una discapacitat en grau igual al 33% i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de lINSS o de Classes Passives, per la qual cosa no han de sol·licitar el reconeixement de la discapacitat. En cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau, s'ha de presentar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.

Per accedir al model de sol·licitud (tant de reconeixement inicial de la situació, com de revisió d'aquesta o de trasllat d'expedient), i a un resum de les principals característiques del procediment, clicau a l’enllaç següent:

 Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat

 Per més informació, consultar els enllaços següents :

- Telèfon d'atenció ciutadana

- Punts d'Atenció:

 -Mallorca

 -Menorca

 -Eivissa

 - Cita Prèvia