Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com accedir als serveis?

 

Al serveis d'orientació sociolaboral s’accedeix per derivació del professional competent o presentant una sol·licitud en què s’especifiqui la petició, adreçada al Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència.En cas que sigui necessari, es donarà cita per a l’avaluació que duu a terme el personal tècnic ocupacional.

Per accedir als serveis o recursos oferts per a persones amb discapacitat física o salut mental greu cal presentar una sol·licitud signada per la persona interessada o per qui la representa legalment, adreçada al Servei d'Atenció a la Discapacitat . A la sol·licitud, s’hi han d’adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen al mateix imprès de sol·licitud.  A l'enllaç següent podreu accedir a la informació de cada servei i als models de sol.licitud Servei d’Atenció a la Discapacitat