Signes d'alerta, que hem de consultar a la persona especialista en pediatria

atprimerenca.gif

 1. Si amb 3 mesos l’infant no somriu, no és capaç de fixar la mirada, no aguanta bé el cap, no reacciona als renous o té les mans sempre tancades.

   

 2. Si amb 6 mesos no cerca l’origen dels sons, no produeix sons, no té intenció d’agafar objectes, no utilitza alguna de les dues mans, té les cames sempre estirades i tenses, no reclama l’adult o no estira els braços perquè l’agafin.

   

 3. Si amb 9 mesos l’infant no s’aguanta assegut, no s’interessa per mirar o tocar, o no balboteja.

   

 4. Si amb 12 mesos l’infant no és capaç d’aguantar-se dret agafat a un moble (encara que no camini), no cerca la comunicació amb l’adult, no explora les noves joguines, no entén ordres simples (adéu, mamballetes), no respon al seu nom o no produeix síl·labes repetides.

   

 5. Si amb 18 mesos encara no camina, desconeix el nom d’alguns objectes o persones familiars, no assenyala amb el dit, no participa en jocs d’imitació o no diu cap paraula intencional.