Cita prèvia - Quan i com reservar cita prèvia?

lienzo11 CITAPRÈVIA.jpg

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA OFERITS PER LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS, EN LES SEVES OFICINES DE PALMA (SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA EN AV. GABRIEL ALOMAR, 33 I AVDA. D'URUGUAI, S/N (VELÒDROM), DE MANACOR, DE MENORCA I D'EIVISSA.

El TELÈFON PER A SOL.LICITAR CITA PRÈVIA és el número: 971 22 57 97.

També es pot sol.licitar cita prèvia a la següent direcció web, URL:

https://dgss.fundaciobit.org/citadgss/reservar-cita;lang=ca

Per altra banda, continua operatiu el telèfon número: 971 17 72 00, aquest telèfon és únicament per a fer consultes telefòniques però no per a sol.licitar cita prèvia.

                                                                                    -------

Per accedir als models de sol·licitud i a un resum de les principals característiques dels procediments gestionats, podeu consultar els enllaços següents:

Procediments i tràmits gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència

Procediments i tràmits de Família (mediació familiar i parelles estables)

Procediments i tràmits de la Pensió No Contributiva per Invalidesa (PNC)

Procediment i tràmits de la Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC)

Procediment i tràmits de la Renda Social Garantida