Us proposam que col·laboreu amb nosaltres per aconseguir un Portal d'Atenció a Persones en Situació Especial més útil i eficient. Per aquest motiu, posam a la vostra disposició el formulari següent perquè ens faceu arribar suggeriments i propostes. Si ho creieu convenient, podeu indicar el nom i l'adreça electrònica per si necessitam cap aclariment sobre la vostra observació. Us agraïm la col·laboració per endavant.

 

Emplenar formulari.

 

 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest formulari s’incorporaran i es tractaran en un fitxer de la Conselleria de Família i Serveis Socials, inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els formularis web. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, us heu d’adreçar a la Conselleria de Família i Serveis Socials. Plaça de la Drassana, 4. 07012-Palma (Illes Balears)