Actuacions y serveis que comprèn l'atenció primerenca

atprimerenca.gif

L'atenció primerenca comprèn les actuacions i serveis següents:

 1. Avaluació, diagnòstic, orientació i seguiment per a infants de 0 a 6 anys, a càrrec d’un equip multiprofessional que té les funcions següents:
  • Diagnòstic i valoració de la discapacitat i de la dependència, als efectes legals reconeguts
  • Valoració, orientació, seguiment i derivació
  • Coordinació amb els equips de tractament propis i externs
  • Coordinació amb els serveis sanitaris i educatius de la Comunitat Autònoma
 2. Orientació i tractament, a càrrec de professionals especialistes propis o externs:
  • De fisioteràpia, per a infants de fins a 6 anys amb qualsevol tipus de trastorn que impliqui una afectació del seu desenvolupament motriu. El tractament és global, amb assessorament a la família sobre el maneig adequat de l’infant i coordinació amb la resta de professionals.
  • De logopèdia, per a infants de fins a 6 anys amb dificultats en l’adquisició del llenguatge, ja siguin derivades d’una altra patologia o bé d’un trastorn específic del llenguatge, i que puguin derivar en una disminució de la capacitat de comunicació o del desenvolupament cognitiu i social, amb coordinació amb la resta de professionals.
  • De desenvolupament psicològic, per a infants de 0 a 3 anys amb patologies que impliquen problemes cognitius i/o emocionals, amb suport a les famílies per propiciar un bon vincle emocional. Les sessions es fan conjuntament amb els pares i les mares, de manera coordinada amb la resta de professionals.
 3. Programa d'atenció de prematurs:
  • Tractament d'infants prematurs menors de 32 setmanes de gestació o amb menys de 1500 gr. de pes a l'hora de nàixer, així com infants majors de 32 setmanes amb factors risc associats.
  • Tractament preventiu psicològic i fisioterapèutic amb els pares a les sessions.