Aspectes bàsics de la llei de dependència

TerceraEdad03.jpg

Qui  i com hi pot accedir

La Llei de la dependència s'adreça a totes les persones que es trobin en situació de dependència:

  • Gent gran en situació de dependència.
  • Persones amb discapacitats moderades i greus, o gran dependents.
  • Infants menors de tres anys amb problemes de dependència.
  • Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental en situació de dependència.

El reconeixement de la situació de dependència es demana amb una sol·licitud signada per la persona interessada, per qui la representi legalment (en el cas de menors de 18 anys o de gent gran incapacitada) o, excepcionalment, si escau, per la persona guardadora de fet; s'hi ha d'adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen en el mateix imprès de sol·licitud.

Per accedir al model de sol·licitud, i a un resum de les principals característiques del procediment, clicau a l’enllaç següent: 

 

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència 

Dependència 30 81 309 121.jpg