Centraleta telefònica

Oficina09.jpg

El canal de comunicació amb les extensions del personal de les diverses unitats que integren la Conselleria d'Afers Socials  i  Esports és la centraleta telefònica, atesa al telèfon:

971 177 200