Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Cita prèvia - Quan i com reservar cita prèvia?

lienzo11 CITAPRÈVIA.jpg

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA OFERITS PER LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS, EN LES SEVES OFICINES DE PALMA (SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA EN AV. GABRIEL ALOMAR, 33, CENTRE JOAN CRESPÍ EN C/ JOAN CRESPÍ, 11 I SEU DE LA CONSELLERIA EN PL.DRASSANA,4), D'INCA, I DE MANACOR

 Quan reservar cita prèvia?

Quan heu de presentar documentació a les oficines de la Direcció General d'Atenció a la Dependència a Palma, al Centre Joan Crespí, a les oficines de Manacor o Inca -o, en el cas de la Renda Social, també a les oficines de la seu de la Conselleria en Pl. Drassana, de Palma-, i desitjau rebre assessorament al respecte i que la documentació sigui revisada adientment, heu de reservar cita prèvia.

Quan heu de rebre atenció i assessorament personalitzats sobre els tràmits relacionats amb les prestacions gestionades per la Direcció General d'Atenció a la  Dependència i sobre els procediments i tràmits en matèria de Família (mediació familiar i parelles estables) o, de la Renda Social Garantida, igualment heu de reservar cita prèvia.

 

 Com reservar cita prèvia?

Per qualsevol dels medis següents:

INTERNET: Clicant l'enllaç ( https://citapreviasocial.caib.es) i seguint les instruccions indicades.

TELÈFON: Cridant al tel. 971 225 797, de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00h, i dissabtes, de 9:00 a 14:00h .

DISPOSITIU MÒBIL: Accedint a l'App de "Cita prèvia GOIB", disponible en "Google Play" i en "App Store", i seguint les instruccions corresponents.

Per accedir als models de sol·licitud i a un resum de les principals característiques dels procediments gestionats, podeu consultar els enllaços següents:

Procediments i tràmits gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència

Procediments i tràmits de Família (mediació familiar i parelles estables)

Procediment i tràmits de la Renda Social Garantida