Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Cita prèvia - Quan i com reservar cita prèvia?

lienzo11 CITAPRÈVIA.jpg

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA OFERITS PER LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS, EN LES SEVES OFICINES DE PALMA (SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA EN AV. GABRIEL ALOMAR, 33, CENTRE JOAN CRESPÍ EN C/ JOAN CRESPÍ, 11 I SEU DE LA CONSELLERIA EN PL.DRASSANA,4), D'INCA, I DE MANACOR

ATENCIÓ!:

CORONAVIUS, ESTAT D'ALARMA: ATENCIÓ AL RESPECTE DE LA CITA PRÈVIA I/O PRESENTACIÓ D'INTÀNCIES O DOCUMENTACIÓ PARA QUALSEVOL PRESTACIÓ O PENSIÓ:


D'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19, el plaç de tots el procediments administratius queda interromput tal com estableix el citat Reial Decret a la seva disposició adicional tercera.

Telèfon: 971 17 72 72 (per a qualsevol dubte al respecte).

Per accedir als models de sol·licitud i a un resum de les principals característiques dels procediments gestionats, podeu consultar els enllaços següents:

Procediments i tràmits gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència

Procediments i tràmits de Família (mediació familiar i parelles estables)

Procediment i tràmits de la Renda Social Garantida