Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

Complement de lloguer per a titulars de PNC: quantia per a 2019

 

La quantia anual del complement prevista en l’Annex I del Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, és de 525€.

El Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel cual s'estableixen normes pel reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor de les persones pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, estableix els requisits exigits per concedir-lo i el procediment corresponent.

Per accedir al model de sol·licitud, clicau a l'enllaç següent:

Sol·licitud de complement per a titulars de PNC que resideixen en un habitatge llogat