Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

Complement de lloguer per a titulars de PNC: quantia per a 2018

 

L'annex I del  Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revalorització de pensions de Classes Passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials publiques per a l'exercici 2018, recull la quantia anual, prevista per a l'any 2018, del complement de pensió per al lloguer d'habitatge relatiu a les pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, per un import de 525 €.

 

El Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel cual s'estableixen normes pel reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor de les persones pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, estableix els requisits exigits per concedir-lo i el procediment corresponent.

Per accedir al model de sol·licitud, clicau a l'enllaç següent:

Sol·licitud de complement per a titulars de PNC que resideixen en un habitatge llogat