Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com i on es pot sol·licitar el reconeixement de la discapacitat?

imagencentro discapacitat.jpg

 

El reconeixement de la discapacitat es demana amb una sol·licitud signada per la persona interessada, o per qui la representi legalment (en el cas de menors de 18 anys o de persones grans incapacitades); s'hi ha d'adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen en el mateix imprès de sol·licitud.

Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33% a tots els efectes i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de Classes Passives, per tant no cal que sol·licitin el reconeixement de la discapacitat. En el cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau s'haurà de realitzar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.

Per accedir al model de sol·licitud (tant de reconeixement inicial de la situació, com de revisió d'aquesta o de trasllat d'expedient), i a un resum de les principals característiques del procediment, clicau a l’enllaç següent:

 

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat 

Discapacitat 45 65 375 158.jpg

 Per més informació, consultar els enllaços següents :

- Telèfon d'atenció ciutadana

- Punts d'Atenció:

 -Mallorca

 -Menorca

 -Eivissa

 - Cita Prèvia