Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Complement de Lloguer - Com i on es pot sol·licitar

 

Podeu aportar la sol·licitud i la documentació degudament emplenada com us ho especifiquem a continuació:


1. Tràmit telemàtic, mitjançant alguns del següents sistemes d’identificació: 


a. Sistema de Cl@ve permanent: https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

b. Sistema de Certificat Digital: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

c. Sistema de la DNIe electrònic: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/


2. De manera presencial:

a. A les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre del Govern de les Illes Balears (OAMR). Només amb cita prèvia telefonant al 971 225791 (marcar "opció 1" i demanar cita per a registre). En aquest llistat disposeu del llistat d’OAMR de la CAIB:

https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/

b. A les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre de qualsevol altre administració (consells insulars, ajuntaments, etc.). Només amb cita prèvia.

- L'Ajuntament de Palma només permet registrar documentació cap a altres Administracions demanant cita prèvia mitjançant el següent enllaç: https://citaprevia.palma.cat/citapreviafront/public/RGE?lang=ca

c. A les oficines de Correus (mitjançant Registre Electrònic ORVE).