Torna

Atenció a la ciutadania

Atenció presencial

L'Administració de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local i autonòmica. També pot sol·licitar l'alta en el sistena Cl@ve en les oficines que ofereixen aquest servei (veure relació d'oficines).

 

Oficines d'assistència en matèria de registres (format PDF)
Oficines d'assistència en matèria de registres (format ODS)
Cita prèvia web

 Podeu demanar cita prèvia web en algunes oficines, polsant el següent enllaç: cita prèvia web

Directori geogràfic de les oficines d'assistència en matèria de registres

Enquesta de satisfacció

L'objectiu d'aquesta enquesta és escoltar directament a la ciutadania i conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda a les oficines d'assistència en matèria de registres, amb la finalitat de millorar la qualitat de la prestació d'aquest servei.

La vostra opinió ens interessa!

 


Municipis de les Illes Balears i consells insulars als quals podeu presentar documentació dirigida a l'Administració de la CAIB:

Podeu presentar sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració de les Illes Balears o a l'Administració General de l'Estat (AGE), a qualsevol dels ajuntaments o consells que disposen de registre electrònic interoperable, aquestes entitats són les que apareixen en la relació següent:

Entitats Locals de les Illes Balears integrades a SIR


Model de sol·licitud dirigida a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre qualsevol assumpte, quan no ho hagi cap procediment específic publicat a la Seu electrònica:
PDF Formulari emplenable i imprimible
Model general per presentar una queixa o un suggeriment a l'Administració:
PDF Formulari emplenable i imprimible
Model per sol·licitar informació pública (dret d'accés):
Podeu trobar els formularis i tota la informació a aquest enllaç