Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(QSSI)

Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que presta l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret.

Codi SIA

2072656

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques.

Requisits

Les queixes no poden ser anònimes.

Per a la tramitació presencial heu d'emplenar el formulari.

Si presentau el formulari per correu postal, ho heu de fer amb un sobre obert a una oficina de correus.

Observacions

Formes de presentació:

— Telemàticament:

Al registre electrònic de l'Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica. Accediu a la part dreta de la pàgina i feis clic a «Inicia un nou tràmit».

— Telefònicament:

* Telèfon 012.

* Si telefonau des de fora de la comunitat autònoma, el telèfon és 971 22 57 91 (prefix 0034 si ho feis des de l'estranger).

— Presencialment:

* A qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/.

* Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan Instructor

Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 012

(relacionsciutadanes@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar