Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com i on es pot sol·licitar

 

Per accedir al model de sol·licitud, i a un resum de les principals característiques del procediment, clicau a l’enllaç següent de la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3561964

El model de sol·licitud de PNC i el Declaració de Veracitat de dades Bancàries, signades electrònicament, s'han d'annexar com a documentació adjunta en el tràmit telematic.

Per contactar amb nosaltres ho pot fer mitjançant la compte de correu electrònic infopnc@caib.es