Banner Reg. Cooperatives.jpg

Principis cooperatius


A continuació enunciam els set principis cooperatius de l’ACI:

1) Adhesió voluntària i oberta: són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d’utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser soci, sense discriminació de sexe, social, racial, política o religiosa.

2) Gestió democràtica a càrrec dels socis: les cooperatives són organitzacions democràtiques, controlades pels socis, que participen activament en l’establiment de les seves polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones elegits per representar i gestionar les cooperatives són responsables davant dels socis.

En les cooperatives de primer grau, els socis tenen igual dret de vot i les cooperatives d’altres nivells també s’organitzen d’una manera democràtica.

3) Participació econòmica dels socis: els socis participen equitativament i controlen de manera democràtica el capital de la cooperativa. Almenys part d’aquest capital ha de ser propietat comuna de la cooperativa. Usualment reben una compensació limitada, si n’hi ha, sobre el capital subscrit per adquirir la condició de soci. Els socis destinen els excedents a totes o algunes de les finalitats següents: el desenvolupament de la cooperativa mitjançant la possible creació de reserves (beneficis no distribuïts), part dels quals, almenys, hauria de ser irrepartible; beneficiar els socis en proporció amb les seves operacions amb la cooperativa, i el suport a altres activitats aprovades pels socis.

4) Autonomia i independència: són organitzacions autònomes d’autoajuda, gestionades pels seus socis. Si entren en acords amb altres organitzacions, inclosos els governs, o els entra capital de fonts externes, ho fan assegurant el control democràtic a càrrec dels seus membres i el manteniment de la seva pròpia autonomia.

5) Educació, formació i informació: proporcionen educació i formació als seus socis, representants electes, gerents i empleats perquè puguin

contribuir de manera eficaç al desenvolupament de la cooperativa. Informen el públic en general, particularment joves i líders d’opinió, sobre la naturalesa i els beneficis de la cooperació.

6) Cooperació entre cooperatives: les cooperatives poden treballar conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals. Així, serveixen els seus socis més eficaçment i enforteixen el moviment cooperatiu.

7) Interès per la comunitat: treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats, mitjançant polítiques aprovades pels socis.