Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

Banner Reg. Cooperatives.jpg

Introducció

A fi de fomentar l’activitat emprenedora, fonament bàsic del creixement i la prosperitat de l’economia d’una regió, hem elaborat aquesta guia, que pretén donar a conèixer a futurs emprenedors les possibilitats que ofereix el món cooperatiu, i impulsar, així, la creació de cooperatives.

En una conjuntura de crisi econòmica com la que vivim avui dia, la fórmula cooperativa s’erigeix com una de les millors alternatives a la desocupació i, per tant, com una verdadera via cap a l’emprenedoria.

El model cooperatiu, basat en l’autoocupació, la gestió democràtica i la solidaritat, mostra una elevada capacitat per crear i mantenir llocs de treball respecte de les figures capitalistes tradicionals (societat anònima i societat de responsabilitat limitada). El seu caràcter d’entitat personalista, juntament amb la major vinculació del soci cooperativista amb l’entitat respecte dels seus homònims en les empreses capitalistes, són alguns dels motius que s’esgrimeixen a favor de la menor destrucció d’ocupació que caracteritza aquestes empreses.