Banner Reg. Cooperatives.jpg

Concepte de Cooperativa


La societat cooperativa és una figura empresarial configurada sota criteris de solidaritat, ajuda mútua i sistemes d’autogestió. Està formada per l’associació voluntària de persones, físiques o jurídiques, que duen a terme una activitat econòmica amb la intenció de satisfer una necessitat econòmica i social comuna a totes elles, amb un sistema de gestió democràtic, de forma responsable i solidària amb la comunitat, d’acord amb els principis cooperatius que l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) va reformular l’any 1995.

Els principis cooperatius són normes de conducta mitjançant les quals es posen en pràctica els valors cooperatius d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència, responsabilitat i vocació social.