Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

Constitució de societats laborals

Documentació

Documentació que conté totes les opcions que preveu la Llei 4/97, de 24 de març, de societats laborals i el Reial Decret 2114/98, de 2 d'octubre del Registre Administratiu de societats laborals, per a la constitució i la inscripció en el Registre de societats laborals.

Documents:

Requisits constitució SocLaboral.doc Model de sol·licitud de constitució

sol_diposit_SLL.doc Requisits bàsics i documentació necessària per constituir una societat limitada laboral

Nous correus de contacte: rcoopsoclab@caib.es, fjmora@dgpe.caib.es