Banner Reg. Cooperatives.jpg

Capitalització o pagament únic de la prestació

A fi de fomentar l’autoocupació, el SEPE duu aquesta iniciativa, per a aquelles persones que iniciïn una activitat laboral per compte propi o bé s’incorporin com a soci treballador o de treball en una cooperativa o en una societat laboral.

Consisteix a rebre una part del total de la quantia corresponent a la prestació per desocupació de la qual és beneficiari el treballador. Aquesta quantia ha de coincidir amb l’import de les aportacions que hagi de realitzar a la cooperativa per entrar com a soci, com també amb les quotes d’ingrés que corresponguin.

A més, pot sol•licitar el pagament de la part restant de la prestació per desocupació, mitjançant la subvenció de les quotes de la seguretat social corresponents a l’activitat que s’inicia.