Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgAltres


Amb el tipus de procediment "Altres" es pot presentar, mitjançant tràmit telemàtic, qualsevol altre certificat d’inscripció d’acords (exemple: fusió, escissió, etc.) que no s’hagi establert anteriorment als altres apartats.

En cas de l'exemple anterior: fusió o escissió, el certificat corresponent s'haurà d'escripturar i presentar-ne una còpia simple electrònica de l'escriptura pública mitjançant tràmit telemàtic.