Podeu consultar la informació estadística de les societats cooperatives a l'enllaç següent