SILOE

 

INFORMACIÓ SILOE (TITULARS PISCINES)

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha desenvolupat un sistema d’informació de piscines, SILOE, que recull les dades sobre les característiques de les piscines d’ Espanya i la qualitat de l’aigua dels vasos. Així, d’aquesta manera, es compleix el que disposa l’article 15 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines.

El 30 d'abril de cada any s'acaba el termini per gravar els resultats de l'any anterior.

 

lazo_pdf.gif Informació sobre el SILOE

lazo_pdf.gif Preguntes freqüents