Avaluació dels riscos dels abastiments

 

Els gestors  dels abastiments mitjançant aquest questionari poden coneixer el risc  relacionat amb les infraestructures i la qualitat de l'aigua
 

lazo_pdf.gif  Qüestionari d'avaluació del risc dels proveïments d'aigua de consum humà