Procediments administratius
  

El promotor d’una activitat ha d’iniciar els tràmits a l’àrea d’activitats de l’ajuntament on vol implantar l’activitat.

Un cop assessorat respecte a la documentació necessària a aportar, entre d’altres coses haurà de presentar un projecte d’activitat.

Si els responsables de l’àrea d’activitats ho estimen oportú per les característiques de l’activitat, poden sol·licitar informe sanitari a la Conselleria de Salut i Consum per tal de comprovar el compliment dels aspectes i mesures higienicosanitàries de l’activitat en qüestió.