Torna

Salut ambiental

Espais sense fum 
 

Descripció

El tabaquisme és la primera causa aïllada de mortalitat i morbiditat evitable.

Es objecte de control i vigilància el que estableix la normativa sobre les limitacions a la venda, el subministrament i el consum dels productes de tabac, i el dret de la població no fumadora a respirar aire no contaminat pel fum de tabac que preval sobre el de les persones fumadores.

 

NORMATIVA APLICABLE
Autonòmica
Estatal
Europea