Programa dels cursos per al manteniment d'instal·lacions de risc front a legionel·la

  

 
CURSOS AUTORITZATS

  

  • Curs de manteniment higiènic i sanitari d'instal·lacions de risc de legionel·la                          25 hores
     
     

lazo_pdf.gif Decret 81/2005 de 22 de juliol

Arxiu de text Empreses autoritzades 

   
  • Curs de renovació de manteniment higiènic i sanitari d'instal·lacions de risc de legionel·la     10 hores
        

Arxiu de text https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/cursos_Legionelosis01.pdf

Arxiu de text Empreses autoritzades

Arxiu de text Accés a les noves edicions de cursos de formació