Torna

Salut ambiental

Relació de cursos de formació autoritzats/notificats
  

Cursos de nivells especials (Annex II Rd 830/2010):

a) Tractaments amb productes molt tòxics i carcinògens, mutàgens i tòxics per a la reproducció (CMRs).  40 hores  (semipresencial)
b) Tractaments amb productes que siguin o generin gasos.  40 hores (semipresencial)

 • CEDESAM. C/ Cruz del sur, 38  28007 Madrid
  Tel. 91 867 52 85  cedesam@cedesamformacion.es
 • DIDASCALIA Formación y Consultoria, SL.  Via Apia, 20 2ª planta, módulo 8
  Polígono Industrial Fuentequintillo 41089 Montequinto (Sevilla)
  Tel. 955 02 77 17  info@didascalia.es

Aplicador de protectors de la fusta. Nivell responsable                                                                  80 hores

Aplicador de protectors de la fusta. Nivell aplicador                                                                      25 hores

 
Servei per al control de plagues. Certificat de professionalitat SEAG0110. Nivell 2

Segons el que disposa l'article 4 del RD 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas,  aquesta formació capacita per l'aplicació de biocides dels tipus 2, 3, 4,14, 18, i 19 excepte els TP 2 utilitzats pel control de legionel·la (clau 100 del Registre Oficial de Biocides).

 • GRUPO TESLA BALEARES, SL. c/ Son Brull, 7 baixos Palma. Tel. 971 753726
 • Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (UCABAL). c/ Cardenal Rossell, 182 local C (Mercapalma)  Palma. Tel. 971725180
 • CIFP Joan Taix. C/ Mestre Arabí, 15 - 07420 Sa Pobla. Tel. 971 540 008.
  email: cifpjoantaix@educacio.caib.es - Web: www.cifpjoantaix.cat

  
Gestió de serveis pel control d'organismes nocius. Certificat de professionalitat SEAG0311. Nivell 3

Segons el que disposa l'article 4.2 del RD 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas ,  aquesta formació capacita per personal que realitza diagnòstics de  situació, planifica i avalua tractaments, supervisa riscs i defineix mesures a adoptar, i asegura el compliment de les obligacions de caràcter tècnic  dels tractaments amb biocides dels tipus 2, 3, 4, 11, 14, 18, i 19 (Responsable Tècnic).

  
Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva diseminació per aerosolització. Certificat de professionalitat SEAG0212

Els treballadors que disposin d’aquesta formació podran realitzar l’activitat d’aplicador de biocides tipus 2 utilitzats en control de la legionel·la (clau 100 del registre Oficial de Biocides) i tipus 11.