Relació de cursos de formació autoritzats/notificats
  

Cursos de nivells especials (Annex II Rd 830/2010):

a) Tractaments amb productes molt tòxics i carcinògens, mutàgens i tòxics per a la reproducció (CMRs).  40 hores  (semipresencial)
b) Tractaments amb productes que siguin o generin gasos.  40 hores (semipresencial)

 • CEDESAM. C/ Cruz del sur, 38  28007 Madrid
  Tel. 91 867 52 85  cedesam@cedesamformacion.es
 • DIDASCALIA Formación y Consultoria, SL.  Via Apia, 20 2ª planta, módulo 8
  Polígono Industrial Fuentequintillo 41089 Montequinto (Sevilla)
  Tel. 955 02 77 17  info@didascalia.es

Aplicador de protectors de la fusta. Nivell responsable                                                                  80 hores

Aplicador de protectors de la fusta. Nivell aplicador                                                                      25 hores

 

CENTRES ACREDITATS PER A IMPARTIR CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL


Servei per al control de plagues. Certificat de professionalitat SEAG0110. Nivell 2

Segons el que disposa l'article 4 del RD 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas,  aquesta formació capacita per l'aplicació de biocides dels tipus 2, 3, 4,14, 18, i 19 excepte els TP 2 utilitzats pel control de legionel·la (clau 100 del Registre Oficial de Biocides).

Mallorca

 • UCABAL Formació Agro-alimentària. Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears. Carrer Guillem Bujosa Rosselló, n 1A, 1 pis, despatx 2 - 07320 Polígon Son LLaüt  (Santa Maria del Camí). Tel. 971 72 51 80
 • CIFP Joan Taix. C/ Mestre Arabí, 15 - 07420 Sa Pobla. Tel. 971 54 00 08.
  email: cifpjoantaix@educacio.caib.es - Web: www.cifpjoantaix.cat
 • KAICEN FORMACIÓN. C/ de Lluís Fàbregas, 1 Local 5 - 07014 Palma. Tel. 664 137 003

Menorca

 • SEU Centre de Formació CIM Maó. Plaça de la Biosfera, 5 - Maó. Tlf. 971 35 62 46

Eivissa

 • CIFP Can Marines. Crtra de Sant Carles km8, s/n Venda d'Arabí de Baix - 07850 Santa Eulària des Riu. Tel. 971 33 60 73

  
Gestió de serveis pel control d'organismes nocius. Certificat de professionalitat SEAG0311. Nivell 3

Segons el que disposa l'article 4.2 del RD 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas ,  aquesta formació capacita per personal que realitza diagnòstics de  situació, planifica i avalua tractaments, supervisa riscs i defineix mesures a adoptar, i asegura el compliment de les obligacions de caràcter tècnic  dels tractaments amb biocides dels tipus 2, 3, 4, 11, 14, 18, i 19 (Responsable Tècnic).

 • CIFP Joan Taix. C/ Mestre Arabí, 15 - 07420 Sa Pobla. Tel. 971 54 00 08.
  email: cifpjoantaix@educacio.caib.es - Web: www.cifpjoantaix.cat
 • UCABAL Formació Agro-alimentària. Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears. Carrer Guillem Bujosa Rosselló, n 1A, 1 pis, despatx 2 - 07320 Polígon Son LLaüt  (Santa Maria del Camí). Tel. 971 72 51 80

  
Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva diseminació per aerosolització. Certificat de professionalitat SEAG0212

Les persones treballadores que disposin d’aquesta formació podran realizar les activitats relatives al programa de tractament del Pla de Prevenció i Control de la legionella (PPCL) que estableix el Rd 487/2022, de 21 de juny pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis. Poden utilitzar biocides tipus 2 utilitzats en control de la legionel·la (clau 100 del registre Oficial de Biocides), tipus 4 (desinfecció instalacions aigua potable), tipus 5 (desinfectants per a l'aigua potable) i tipus 11 (protectors per a líquids utilitzats en sistemes de refrigeració).

 
Poden consultar més informació a la pàgina de SOIB formació i ocupació:
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions45