Programa de vigilància

El servei de Salut Ambiental inspecciona les entitats formadores d'aplicadors de tatuatges i pírcings:

 

  • Control de la declaració responsable: realitzar les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades.

  • Inspeccions cursos de formació

  • Inspeccions motivades per denúncies d'aquestes entitats formadores