Torna

Salut ambiental

Sanitat mortuòria

  

Descripció

Mitjançant aquest programa es regulen les pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes mortuòries, el compliment de les condicions tècniques i sanitàries de les empreses funeràries, les activitats que realitzin i els mitjans que utilitzin per a una correcta prestació de serveis i es vigila l'observació de les normes en els cementiris.

 
Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears