Programa de prevenció i control de la legionel·losi
 

Descripció

La legionel·losi és una malaltia bacteriana d'origen ambiental. La infecció pot ser adquirida a l'àmbit comunitari i hospitalari. Està associada a instal·lacions, equips i edificis.
Les mesures de prevenció i control s'apliquen a les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia

 

Normativa aplicable

 

lazo_pdf.gif Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació per la qual es prorroga la impartició dels cursos de l'Ordre SCO 317/2003, de 7 de febrer de 2003 fins al 2 de gener de 2025.

lazo_pdf.gif Relació de dates d'entrada en vigor que diferents apartats del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

go.gif  Nou>>  REIAL DECRET 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi

lazo_pdf.gif REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

lazo_pdf.gif ORDRE SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol.

lazo_pdf.gif Decret 81/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el procediment d'autorització, vigilància i control dels cursos per formar el personal que realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions de risc de legionel·losi.

 

Guia tècnica per a la prevenció de la legionel·losi en instal·lacions

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Pàgina Web http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm