Ordenació de la gestió dels residus sanitaris

 

Descripció

Les mesures de control van encaminades a la vigilància de les condicions sanitàries exigibles en la gestió dels residus procedents d'activitats, instal·lacions i serveis sanitaris ubicats a les Illes Balears, per garantir la protecció de la salut pública, la millora del medi ambient, així com la prevenció de la contaminació ambiental. S'entenen com a centres sanitaris, els hospitals, els centres de salut, els consultoris professionals, els laboratoris, els serveis veterinaris, entre d'altres.

 

Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Decret 136/1996, de 5 de juliol pel que s'estableix la normativa d'ordenació dels residus sanitaris