Registre d'entitats gestores dels abastaments d'aigua de consum humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquest abastament de les Illes Balears

 

Entitats gestores de zones d'abastament on el subministrament es fa mitjançant xarxes públiques o privades
  

lazo_pdf.gif Zones d'abastament UTS-Palma

lazo_pdf.gif Zones d'abastament UTS-Inca

lazo_pdf.gif Zones d'abastament UTS- Manacor

lazo_pdf.gif Zones d'abastament UTS - Eivissa i Formentera

lazo_pdf.gif Zones d'abastament UTS - Menorca