Torna

Salut ambiental

Resultats analítics dels punts de mostreig
 

Amb la finalitat d’informar el públic de la qualitat de les aigües de bany al llarg de la temporada actual, setmanalment es realitza una valoració puntual dels resultats obtinguts, segons els criteris següents:

verd.gif Apta per al bany:
    Escheríchia coli menor o igual a 500 ufc/100ml
    Enterococs intestinals menor o igual a 200 ufc/100ml

grog.gif No recomanat el bany temporalment:
    Escheríchia coli de 501-2000 ufc/100ml
    Enterococs intestinals entre 201-1000 ufc/100ml

vermell.gif Prohibit temporalment el bany:
    Escheríchia coli major a 2000 ufc/100ml
    Enterococs intestinals major a 1000 ufc/100ml

S’informa que aquesta valoració és provisional i és únicament representativa de l’estat de l’aigua en el punt de mostreig i en el moment puntual, ja que la qualificació definitiva s’estableix al final de la temporada de bany, una vegada valorats tots els resultats i realitzades totes les estadístiques segons estableix la normativa.

 

Seleccioneu el botó    per a veure el mapa a pantalla completa.