Torna

Salut ambiental

Aigües regenerades
   

Descripció

La reutilització de les aigües residuals és una activitat susceptible de provocar contaminació, per la qual cosa està subjecta a autorització administrativa prèvia. S'hauran de documentar les instal·lacions de depuració previstes, els controls de bon funcionament, els límits,... amb un projecte elaborat per un tècnic, així com aportar un estudi hidrogeològic i un informe elaborat per l'autoritat sanitària, objectiu del programa, que serà preceptiu i vinculant. En aquest programa també es controla la qualitat de les aigües, que estan autoritzades.

   
Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Reial Decret 1620/2007 de Règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades

lazo_pdf.gif Pla hidrològic de les Illes Balears