Programa de vigilància

 

  • Control oficial d’establiments: cada any es programen una serie d’inspeccions per tal de comprovar el compliment de la normativa vigent.
  • Inspeccions de la declaració responsable: el servei de Salut Ambiental realitza les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades.
  • Inspeccions motivades per denúncies
  • Inspeccions cursos de formació