CIRCUIT DE TDAH

desc_ico_pdf2.png Protocol de derivació al circuit de TDAH

desc_ico_pdf2.png Presentació del circuit de TDAH amb explicació de les proves


Escala ADHD

ADHD Centre educatiu        desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

ADHD Mare/Tutora              desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

ADHD Pare/Tutor                desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

Barems per edat i sexe       desc_ico_pdf2.png PDF

 


Qüestionari SDQ

SDQ Família     (3-4 anys)      desc_ico_pdf2.png castellà |  desc_ico_pdf2.png català

(4-16 anys)    desc_ico_pdf2.png castellà |  desc_ico_pdf2.png català

 SDQ Mestres   (4-16 anys)     desc_ico_pdf2.png castellà |  desc_ico_pdf2.png català

 SDQ Alumne/a (11-17 anys)  desc_ico_pdf2.png  castellà |  desc_ico_pdf2.png catalàdesc_ICO_excel_suau.png Excel resultats TDAH                       desc_ico_pdf2.png Com utilitzar l'excel i enviar els resultats


Informe escolar circuit TDAH                desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

Com emplenar l'informe escolar


Sol·licitud derivació                             desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs


Clàusula protecció de dades                desc_ICO_excel_suau.png EXCEL | desc_ico_calc_suau.png OPEN OFFICE  |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets

ENLLAÇOS D'INTERÈS

desc_ICO_firefox.png Fundació CADAH

desc_ICO_firefox.png TDAH i tu

desc_ICO_firefox.png Fundació ANDANA

desc_ICO_firefox.png TDAH: Guies de TDAH

MATERIALS I GUIES

desc_ico_pdf2.png 10 pautas para ayudar a niños con TDAH

desc_ico_pdf2.png Guia de actuación en la escuela para los alumnos con TDAH

desc_ico_pdf2.png El trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (STILL)

VÍDEOS

LLIBRES SOBRE TDAH

Llibre_alumnos-distraidos Alumnos distraidos, inquietos e impulsivos (TDA-H), estrategia para atender su tratamiento educativo en educación primaria Llibre-estudiar-tdah Estudiar y hacer la tarea, alumnos de la ESO, incluso con TDAH
Llibre-tdah Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDA-H) Llibre-tdah-no-es-condicion-negativa El TDAH no es una condición negativa. La causa de tan elevado porcentaje de diagnósticos errones