Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

COL.LEGI MARIA ANTÒNIA PASCUAL PER L'ATENCIÓ EDUCATIVA  HOSPITALÀRIA I DOMICILIÀRIA (CAHOSIDOM)

desc_ICO_pdf_suau.png Instrucció per a l'organització i el funcionament de l'Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària per al curs 2023-24

desc_ICO_pdf_suau.png Aula Hospitalària de pediatria

desc_ICO_pdf_suau.png Compromesos amb la salut mental (aula hospitalària salut mental)

Annex 1. Sol·licitud d'atenció educativa domiciliària     

desc_ICO_word_suau.png WORD PDFdesc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs 

Annex 2. Model d'informe mèdic     

 desc_ICO_word_suau.png WORD | PDF |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOGLE doocs

Annex 3. Compromís familiar amb l'atenció educativa domiciliària 

desc_ICO_word_suau.png WORD  PDF |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

Annex 4. Pla d'actuació individual        

desc_ICO_word_suau.png WORD PDF  |desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

Annex 5. Registre d'alumnes atesos                      

desc_ico_calc_suau.png EXCEL |  desc_ICO_calc.png LIBRE OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets

Clàusula de protecció de dades (Salut) 

Clàusula de protecció de dades (Salut)         

Clàusula de protecció de dades (Educació)

Clàusula de protecció de dades (Educació)

ENLLAÇOS D'INTERÈS

desc_ICO_firefox_suau.png Associacions de malalties

desc_ICO_firefox_suau.png La cigüeña añil: El sueño de una niña que convive con una enfermedad rara

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS

desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions als docents amb alumnat d'atenció educativa hospitalària i domiciliària

desc_ICO_pdf_suau.png Proposta d'activitats formatives sobre fibrosis quística per als centres educatius

desc_ICO_pdf_suau.png Atenció a l'alumnat amb fibrosis quística en els centres educatius

Guía multidisciplinar de epilepsia infantojuvenil

Enfermedades Raras en la escuela. Educar en red. Recursos para la inclusión