Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

FORMACIÓ INICIAL OR/PTSC (OCTUBRE 2023)

desc_ICO_pdf_suau.png MODEL D'ORIENTACIÓ I SUPORT INCLUSIUS Ana Franco

desc_ICO_pdf_suau.png INFORMACIÓ GENERAL I  TASQUES COMUNES ORIENTACIÓ I PTSC Joana Vidal, Herminia Reina, Nuria Pascual

desc_ICO_pdf_suau.png AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I SOCIAL Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.png ÀMBIT SOCIAL M Àngels Santamaria, Susana Gracia

PDF INTERVENCIONS PTSC Raquel López i Pilar Díaz

PDF EXEMPLES DE CASOS PTSC Raquel López i Pilar Díaz

PDF EXEMPLES DE PROGRAMES PTSC Raquel López i Pilar Díaz

desc_ICO_pdf_suau.png ORIENTACIÓ SECUNDÀRIA Rosa Garrigó

desc_ICO_pdf_suau.png SERVEIS ESPECIALITZATS I PROTOCOLS OE. Herminia Reina

II JORNADES SERVEIS ORIENTACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (GENER 2023)

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (ECLA) Miquela Sastre i Emilia Morell

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ  Servei de Valoració i Atenció Primerenca (SVAP) Franca Rodríguez

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ SVAP: UDIAP i SEDIAP.  Miquel Àngel Capó

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ SVAP: SEPAP. Miquel Àngel Capó

FORMACIÓ INICIAL SOE (OCTUBRE 2022)

desc_ICO_pdf_suau.png AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I SOCIAL- Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.pngDEP.ORIENTACIO_SECUNDARIA- Rosa Garrigó

desc_ICO_pdf_suau.pngNORMATIVA-Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.pngPROTOCOLS OE- Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.pngFUNCIONS DEL SOE-Nuria Pascual

desc_ICO_pdf_suau.pngPROTOCOLS- Raquel Ponce

desc_ICO_pdf_suau.pngPUAO-Raquel Ponce

desc_ICO_pdf_suau.pngProtocols Convivèxit - M Lluïsa Ramis

FORMACIÓ INICIAL SOE (OCTUBRE 2021)

desc_ICO_pdf_suau.png Gràfic Vaixell. Dolors Lafarga

desc_ICO_pdf_suau.png Atenció a la diversitat de l'alumnat. Nuria Pascual

desc_ICO_pdf_suau.png Avaluació psicopedagògica. Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.png Normativa. Herminia Reina

desc_ICO_pdf_suau.png Tasques EI-EP. Hermina Reina

desc_ICO_pdf_suau.png Detecció de situacions de risc. Dolors Lafarga

desc_ICO_pdf_suau.png PTSC. Dolors Lafarga

JORNADES D'ORIENTACIÓ (SETEMBRE 2019)

RAÜL GENOVÈS. COMPETÈNCIES EMOCIONALS

desc_ICO_pdf_suau.png Arbre

desc_ICO_pdf_suau.png Conferència

desc_ICO_pdf_suau.png Educació emocional en la formació del professorat

desc_ICO_pdf_suau.png Emocions, neurociència i educació


JOSÉ FRANCISCO NAVARRO. LLEI INFÀNCIA 9/2019

desc_ICO_pdf_suau.png Presentació conferència Llei 9/2019


WISC -V

desc_ICO_pdf_suau.png Presentació WISC V


TALLER DE CONDUCTA

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ CONDUCTA

desc_ICO_pdf_suau.png BIBLIOGRAFIA

JORNADES D'EDUCACIÓ INCLUSIVA MENORCA (MARÇ 2019)


desc_ICO_pdf_suau.png
XERRADA CREENCES EDUCACIÓ INCLUSIVA

JORNADES D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA EIVISSA (MARÇ 2019)


desc_ICO_firefox_suau.png PRESENTACIÓ APNEEF

desc_ICO_firefox_suau.png EDUCACIÓ INCLUSIVA

desc_ICO_firefox_suau.png SAED

desc_ICO_pdf_suau.png CCEE QUATRE X QUATRE. EIVISSA

JORNADES D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA (SETEMBRE 2018)


EDUCACIÓ EMOCIONAL

desc_ICO_pdf_suau.png AFIRMACIONS ASSERTIVITAT

desc_ICO_pdf_suau.png L'ARBRE

desc_ICO_pdf_suau.png QÜESTIONARI PER PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES NOSTRES ACTITUDS EN LES RELACIONS SOCIALS

desc_ICO_pdf_suau.png ALUMNAT NESE: DOCUMENTACIÓ

desc_ICO_pdf_suau.png PRESENTACIÓ WISC V

JORNADES D'ACTUALITZACIÓ PER ALS SERVEIS D'ORIENTACIÓ (OCTUBRE 2017)


desc_ICO_pdf_suau.png
CAP A UN NOU MODEL D'ORIENTACIÓ

desc_ICO_pdf_suau.png ABSENTISME ESCOLAR

desc_ICO_pdf_suau.png ALUMNAT NESE VALORACIÓ

desc_ICO_pdf_suau.png AULA HOSPITALÀRIA - PEDIATRIA

desc_ICO_pdf_suau.png AULA HOSPITALÀRIA - PSIQUIATRIA

desc_ICO_pdf_suau.png EQUIP ESPECÍFIC VISUAL

desc_ICO_pdf_suau.png FLEXIBILITZACIÓ ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS

desc_ICO_pdf_suau.png LES UNITATS VOLANTS D'ATENCIÓ A LA INTEGRACIÓ

desc_ICO_pdf_suau.png MODALITATS D'ESCOLARITZACIO

desc_ICO_pdf_suau.png PROTOCOL D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB MALALTIES CRÒNIQUES

CURS FORMACIÓ INICIAL PER A NOUS MEMBRES D’EOEP (OCTUBRE 2016)


desc_ICO_ppt.png NORMATIVA (Herminia Reina)

desc_ICO_ppt.png FORMACIÓ INICIAL PER ALS MEMBRES DELS EOEP I ORIENTADORS DE CENTRE (María Pazos)

desc_ICO_ppt.png PROFESSORS TÈCNICS DE SERVEIS A LA COMUNITAT A UN EOEP (Pilar Morente)

desc_ICO_ppt.png L’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. MODALITATS D’ESCOLARITZACIÓ. PROTOCOLS (Herminia Reina)

VII CURS D'ACTUALITZACIÓ EN  PEDIATRIA DEL DESENVOLUPAMENT (OCTUBRE 2016)


desc_ICO_pdf_suau.png
QUÈ PODEM FER DES DE L'ESCOLA PER ATENDRE L'ALUMNAT AMB NESE. Joan Carles Piñero

desc_ICO_pdf_suau.png MODALITATS D'ESCOLARITZACIÓ. ELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL. M Magdalena Calvo

desc_ICO_pdf_suau.png EL FISIOTERAPEUTA EN CENTRES EDUCATIUS

desc_ICO_pdf_suau.png UVAI I SAT

II JORNADES D’ORIENTACIO A ESO, FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT (ABRIL 2017)


desc_ICO_pdf_suau.png TRACTAMENT DE L'ABSENTISME ESCOLAR

desc_ICO_pdf_suau.png ALUMNAT NESE: INFORMES INDIVIDUALS I ADAPTACIONS CURRICULARS

desc_ICO_pdf_suau.png MODALITATS D'ESCOLARITZACIÓ

desc_ICO_pdf_suau.png PUNT D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

desc_ICO_pdf_suau.png CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

desc_ICO_pdf_suau.png PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL

desc_ICO_pdf_suau.png IBSMIA PROTOCOLS

desc_ICO_ppt.png ORDENACIÓ EDUCATIVA (FLEXIBILITZACIÓ AC)