EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NEE ASSOCIADES A DISCAPACITAT SENSORIAL VISUAL (EADIVI)

INSTRUCCIONS I ANNEXOS

Veure INSTRUCCIONS EQUIP D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT VISUAL (EADIVI) a les INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPS ESPECIALITZATS CURS 2023-24 (APARTATS 1, 2 I 7) 

Sol·licitud d'assessorament per part de l'equip especialitzat  Editor de Text odt  ODT    Enllaç GOOGLE Drive (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Sol·licitud de sensibilització per part de l'equip especialitzat Editor de Text odt ODT desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE Drive (per descarregar o fer una còpia al Drive) 

ALTRES

desc_ICO_word_suau.png Protocol del procés individual d'orientació |desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_word_suau.png Procés individual d'orientació |desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_a_ball_for_all.JPG

PDF  A BALL FOR ALL "blind football"

SITUACIÓ D'APRENENTATGE