PROCÈS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

PDF Instruccions 55/2023, de 28 de novembre, de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matriculació als centres d'educació especial per al curs 2024-25

Annex 1. Calendari de les tasques a realitzar en el procés d'admissió a CEE/CCEE

Resum calendari

Annex 2. Aclariments del dictamen per a l'escolarització en una modalitat diferent de l'ordinària o per al canvi de modalitat d'escolarització

Annex 3. Full d'anamnesi per als centres d'educació especial 24-25
desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets (enviar directament als CEE/CCEE als correus indicats al document "Reunions informatives per a orientació als CEE/CCEE" abans del 16 de febrer del 2024)

FULL D'ANAMNESI PER A AULES UEECO 24-25

desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets (enviar al SAD abans del 23 de febrer del 2024)

--> Zona Palma 1/Calvià/Andratx, Palma 2/Sóller i Menorca enviar a: mvicens@dgpice.caib.es

--> Zona Manacor/Campos, Inca/Muro i Eivissa/Formentera enviar a: jvidal@dgpice.caib.es

FORMULARI UEECO DE CARA A PREVISIÓ DE VACANTS PER AL CURS 24-25 (contestar només els centres que tenen UEECO) -
abans del 9 de febrer

Formulari centres amb UEECO

Presentació desembre a les reunions de zona. Modalitats d'escolarització i procés admissió als CEE

PDF Presentació desembre. Modalitats d'escolarització i procés admissió

Dates de les reunions informatives als CEE per als Serveis d'Orientació

PDF Reunions informatives per orientació als CEE/CCEE (consultar per rectificació al CCEE Joan Mesquida)