Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO PROFESSIONALS.jpg

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Cap de servei: Marta Escoda Trobat

DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
sad@dgpice.caib.es    TF: 971 17 77 80 FAX.: 971 17 68 60
PROFESSIONAL EXT. TASCA PROFESSIONAL
Catalina Alemany
calemany@dgpice.caib.es
62324 EAC, CEE/ASCE, UEECO, dictàmens disconformitat, CoorEducaSalutMental
M.Àngels Santamaría
masantamaria@dgpice.caib.es
62388 Programa TISOC, PTSC, absentisme escolar, Servei de Protecció de Menors, IES Can Balo, Fundació Estel, IMAS
Nuria Pascual
npascual@dgpice.caib.es
62315 EADISOC, UVAI TEA, TDAH, convocatòria subvencions transport adaptat per als CCEE, CoorEducaSalutMental
Juan Carlos Piñero
jcpinyero@dgpice.caib.es
62318 Altes capacitat intel·lectuals, centres concertats, coordinació amb IEPI, dictàmens, Web, EOEP
Elisa Bordoy
ebordoy@dgpice.caib.es
62362 UVAIs (DSA, S.Down, Ajuts tècnics), convenis entitats desenvolupament, subvencions de programes educatius.
Damià Estelrich
destelrich@dgpice.caib.es
62286 Coordinació ECLA, formacions en dificultats de llenguatge i aprenentatge, ILS, ATE de centres públics, coordinació EADIVI (DSV)
Xisca Sanchez Sansó
fsanchez@dgpice.caib.es
62386 conveni PISE, Patronat Son Riera, productes de suport, fisioterapeutes educatius
Conxi Lladó
cllado@dgpice.caib.es
62288 Interlocució, transport escolar adaptat, ajuda en acció, quota primària
Laura Jaume
ljaume@dgpice.caib.es
66520 Alumnes amb malalties cròniques, Programa Alerta Escolar,CoorEducaSalut, SAED, aules hospitalàries, Fons Social Europeu, gestió web
Antònia Magraner
ammagraner@dgpice.caib.es
62287 Departament d'orientació secundària, dictàmens ESO, PMAR/FPB, ALTER/PISE, programes de salut:consulta jove, ATE de centres concertats

Magdalena Taltavull

mtaltavull@dgpice.caib.es

66732 TISOC/educadors socials 
Joana M. Gual
jmgual@dgpice.caib.es
77780
62325
Tasques administratives
Mina Martorell
micaelamartorell@dgpice.caib.es
77780
62316
Tasques administratives