Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

DESFIBRIL·LADORS ALS CENTRES EDUCATIUS

desc_ICO_pdf_suau.png INSTRUCCIONS PER A L’ATENCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS EL CURS 2022-2023 (Apartat 8 desfibril.ladors en els centres educatius)

ANNEX 6. Signe indicador de desfibril.lador (DESA)

SIGNE INDICADOR DESA

ANNEX 7.  Document de baixa/traspàs del desfibril·lador

desc_ICO_googleDrive.pngGOOGLE sheetsdesc_ICO_excel_suau.png EXCEL desc_ICO_calc.png OPEN OFFICE