RECOMANACIONS PER A DOCENTS


desc_ICO_pdf_suau.png Impacte del confinament. Què podem esperar, com podem ajudar. Tríptic. (Convivèxit)

desc_ICO_pdf_suau.png Cercle de tutoria per fer en temps de confinament (Convivèxit)

desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions per a docents durant el confinament. IES Berenguer d'Anoia (Aquest document està elaborat per un grup de docents de l'IES Berenguer d'Anoia i presenta consells per al teletreball i recursos per mantenir l'optimisme)

desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions per a la cura i el benestar en temps de confinament per a famílies i docents (elaborat pel grup de fisioterapeutes escolars de la D.G. de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Recomanacions sobre el teletreball, exercicis i cura de la postura física)

desc_ICO_pdf_suau.png Recomendaciones para el cuidado y el bienestar en tiempos de confinamiento para familias y docentes (elaborado por el grupo de fisioterapeutas escolares de la D.G. de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa. Recomendaciones sobre el teletrabajo, ejercicios y cuidado de la postura física)

ENLLAÇOS D'INTERÈS

desc_ICO_firefox_suau.png Portal del Ministeri d'Educació i formació Professional

Recursos per totes les etapes educatives prèvies a l'Universitat. Inclou canalas de YouTube per àrees temàtiques. A més, té espai virtual de suport per compartir dubtes i crear entorns educatius virtuals i maerials formatius sobre eienes i recursos per crear material en línia