Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ABSENTISME ESCOLAR

 

desc_ICO_pdf.png Instruccions absentisme escolar

desc_ICO_pdf.png Normativa absentisme

 1. Tasques i circuit d'absentisme escolar desc_ICO_pdf.png
 2. Casos d'absentisme específic desc_ICO_pdf.png
 3. Registre d'actuacions d'absentisme    desc_ICO_word.png WORDdesc_ICO_odt.png OPEN OFFICE
 4. Notificació a la policia tutor-local   desc_ICO_word.png WORDdesc_ICO_odt.png OPEN OFFICE
 5. Comunicació de desplaçament temporal familiar   desc_ICO_word.png WORDdesc_ICO_odt.png OPEN OFFICE
 6. Notificació família inici protocol absentisme    desc_ICO_word.png WORD desc_ICO_odt.png OPEN OFFICE
 7. Indicadors de gravetat en absentisme desc_ICO_pdf.png
 8. Comunicació baixa voluntària    desc_ICO_word.png WORDdesc_ICO_odt.png OPEN OFFICE
 9. Instruccions comissions desc_ICO_pdf.png
 10. Notificacions a serveis externs desc_ICO_pdf.png
 11. Memòria d'absentisme escolar de centre       desc_ICO_word.png WORDdesc_ICO_odt.png OPEN OFFICE

INFORME PER A LA VALORACIÓ DESDE L'ÀMBIT EDUCATIU (SERVEIS SOCIALS I SERVEIS MENORS CONSELLS INSULARS)

desc_ICO_pdf.png Enllaç al model d'informe valoració socioeducatiu