Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ABSENTISME ESCOLAR

Instruccions absentisme escolar
Normativa absentisme
1. Tasques i circuit d'absentisme escolar
2. Casos d'absentisme específic
3. Registre d'actuacions d'absentisme
4. Notificació a la policia tutor-local
5. Comunicació de desplaçament temporal familiar
6. Notificació família inici protocol absentisme
7. Indicadors de gravetat en absentisme
8. Comunicació baixa voluntària
9. Instruccions comissions

10. Notificacions a serveis externs

11. Memòria d'absentisme escolar de centre                                     WORD  OPEN OFFICE

INFORME PER A LA VALORACIÓ DESDE L'ÀMBIT EDUCATIU (SERVEIS SOCIALS I SERVEIS MENORS CONSELLS INSULARS)

Enllaç al model d'informe valoració socioeducatiu