Instruccions Equips d'Orientació i Suport a l'Aprenentatge (EOSA)

desc_ICO_pdf_suau.png INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPS D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'APRENENTATGE CURS 2023-2024

DOCUMENTS RELACIONATS AMB LES INSTRUCCIONS 

Document 1. desc_ICO_word.pngModel Programa d'actuació desc_ICO_googleDrive.png  Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 2. desc_ICO_word.png Demanda d'intervenció   desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 3. desc_ICO_word.png Comunicació de la demanda desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 4. Editor de Text odt Clàusula de protecció de dades de la Conselleria d'Educació i Universitats PDF PDF

Document 5. Editor de Text odt Declaració jurada en cas de comptar amb una signatura PDF PDF

Document 6.desc_ICO_word.png Informe psicopedagògic i/o social desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive) Actualitzat 2024

Document 7. desc_ICO_calc.pngDictamen per modalitat d'escolarització diferent a la ordinària o per canvi de modalitat d'escolarització  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets(per descarregar o fer una còpia al Drive)

--> Aclariments per a l'elaboració del dictamen (annex 2 de la Instrucció 55/2023 de 28 de novembre) 

Document 8. Fulla de Càlcul ods Clàusula de protecció de dades per protocols amb sanitat PDF PDF

Document 9: desc_ICO_odt.pngSol·licitud d’informació i/ o derivació a pediatria, metge de família desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 10: desc_ICO_odt.pngActa d'escolarització combinada desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 11. desc_ICO_calc.png Full d'alumnes atesos al sector

Document 12. Fulla de Càlcul ods Full d’avaluació quantitativa de les intervencions dutes a terme (MODEL) desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

 

Instruccions dels Equips Especialitzats (EE)

  PDF INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPS ESPECIALITZATS CURS 2023-2024

  Editor de Text odt Sol·licitud d'assessorament per part de l'equip especialitzat (a excepció d'EADISOC que es fa a través del GestIB) desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Editor de Text odt Sol·licitud de sensibilització per part de l'equip especialitzat desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

ALTRES DOCUMENTS

MODEL PLA EDUCATIU PERSONALITZAT (PEP) Enllaç GOOGLE docs Actualitzat 2024

PDF Orientacions per a l'organització de la resposta educativa inclusiva. Mesures i suports

PDF Diccionari correspondència NESE comparativa Educació-Salut

PDF Quadre resum de dificultats de comunicació i llenguatge

PDF Nivells de gravetat del TEA en funció de la intensitat de suport que necessita

PDF Professionals que valoren NESE

 DATES I LLOC REUNIONS MENSUALS CONVOCADES PEL SAD (9 a 14h)

IMP. Tota la informació estarà actualitzada al nou apartat de la pàgina web: Reunions mensuals zona