Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

Instruccions Serveis d'Orientació Educativa, Social i Professional

desc_ICO_pdf_suau.png INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, SOCIAL I PROFESSIONAL CURS 2022-2023.

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 1. Instruccions de les extensions del punt d’orientació acadèmica i professional (POAP ) als CEPAS i CIFP

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 2. Equip d’avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC)

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 3. Equip d’Atenció a la Discapacitat Visual (EADIVI)

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 4. Equip d’alteració del comportament (EAC)

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 5. Equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA)

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 6. Aplicació de les indemnitzacions per raó del servei per als EOEP i els equips especialitzats

Documents relacionats amb les instruccions

Document 1. desc_ICO_odt.pngModel Programa d'actuació desc_ICO_googleDrive.png     Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drve)

Document 2. desc_ICO_odt.png   Demanda d'intervenció desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 3. desc_ICO_word.png  Comunicació de la demanda  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 4. desc_ICO_calc.pngClàusula de protecció de dades  Full de Càlcul (ods)desc_ICO_calc.png Full de Càlcul (xls)  desc_ICO_pdf_suau.pngPDF

Document 5. desc_ICO_pdf_suau.png Declaració jurada en cas de comptar amb una signatura PDF editable 

Document 6.desc_ICO_odt.png Informe d'avaluació psicopedagògica i social (odt) desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs(per descarregar o fer una còpia al Drive) Actualitzat novembre 2022

Document 7. desc_ICO_calc.png Dictamen per a l'escolarizació en una modalitat diferent a la ordinària o per al canvi de modalitat d'escolarització desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets(per descarregar o fer una còpia al Drive) Actualitzat gener 2023

Document 8. desc_ICO_odt.pngDocument individual NESE (per cursos parells) desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

                   desc_ICO_pdf_suau.png Informació Enregistrament de mesures de suport 2022-2023

Document 9. desc_ICO_word.png Pla Individual per Altes Capacitats Intel·lectuals  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs(per descarregar o fer                         una còpia al Drive)

Document 10. Consell Orientador (educació secundària)

Document 11: desc_ICO_odt.pngSol·licitud d’informació i/ o derivació a pediatria, metge de família desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs                                 (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 12: desc_ICO_odt.pngActa d'escolarització combinada desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Document 13. desc_ICO_calc.png Model full d'alumnes atesos al sector

Document 14. Fulla de Càlcul ods Full d’avaluació quantitativa de les intervencions dutes a terme (MODEL) desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

                    

Altres documents

desc_ICO_pdf_suau.png Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials.

desc_ICO_pdf_suau.png Diccionari correspondència NESE comparativa Educació-Salut Actualitzat novembre 2022

desc_ICO_pdf_suau.png Canvis de les NESE al GestIB pel curs 2022-23

desc_ICO_pdf_suau.png Quadre resum de dificultats de comunicació i llenguatge

desc_ICO_pdf_suau.png Alumnat amb NESE al GestIB. Instruccions

desc_ICO_pdf_suau.png Reunió informativa amb els SOE. Setembre 2022.

desc_ICO_pdf_suau.png Nivells de gravetat del TEA en funció de la intensitat de suport que necessita.

desc_ICO_pdf_suau.png Professionals que valoren NESE

desc_B_orientacioeducativaTornar.png