CURS 21-24

ACTIVITAT PALANCA A201 PLA D’ABSENTISME

L’Activitat Palanca, Pla d’absentisme i Abandonament als centres públics de secundària del Programa de cooperació territorial per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius en centres d’especial complexitat educativa (Programa PROA+ 2021-2024) està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next Generation EU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

CURS 2023-2024

PDFINSTRUCCIONS 8/2023 PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT PALANCA A201 PLA D'ABSENTISME

ANNEX 19.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ 23-24

Fulla de Càlcul odsANNEX 19.2 GRAELLA D'INTERVENCIONS 23-24

Editor de Text odtANNEX 19.3 AVALUACIÓ I RÚBRICA 23-24

ANNEX 19.4 PLA D'ACTUACIÓ INDIVIDUAL 23-24

 PDF CALENDARI DE REUNIONS

CURS 2022-2023

ANNEX 19. INSTRUCCIÓ 48/2022 PER AL DESENVOLUUPAMENT DE L'ACTIVITAT PALANCA A201, PLA D'ABSENTISME ESCOLAR

ANNEX 19.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ

ANNEX 19.2 GRAELLA D'INTERVENCIONS

ANNEX 19.3 RÚBRICA AVALUACIÓ GRAU IMPACTE

ANNEX 19.4 SEGUIMENT, AVALUACIÓ, ANÀLISI I RESULTATS

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'ANNEX 19.4

ANNEX 19.5 PLA D'ATENCIÓ INDIVIDUAL

CALENDARI DE REUNIONS

ANNEX 20. PLA D'ABSENTISME ESCOLAR

CURS 21-22

desc_ICO_pdf_suau.png ANNEX 19. INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT PALANCA A201, PLA D’ABSENTISME I ABANDONAMENT ALS CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA

desc_ICO_pdf_suau.png NORMATIVA DE REFERÈNCIA

desc_ICO_odt.png ANNEX 19.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ    desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

desc_ico_calc_suau.png ANNEX 19.2 GRAELLA INTERVENCIÓ |desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets

desc_ICO_odt.png ANNEX 19.4 PLA D'ATENCIÓ INDIVIDUAL  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

ANNEX 20 PLA D'ABSENTISME I ABANDONAMENT ALS CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA

CURS 2020-21

desc_ICO_pdf_suau.png Resolució BOIB PROA +

desc_ICO_pdf_suau.png Annexos

Línia 2
Línia 3

LÍNIA 2. SUPORT A L’ALUMNAT AMB RISC D’ABANDONAMENT ESCOLAR A TRAVÈS DE LA INCORPORACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT SOCIAL

Aquest Programa de cooperació territorial per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius en situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19:#PROA+ (2020-2021) està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

ANNEXOS LÍNIA 2

Annex

Nom Termini Presentació Tramesa

Annex 9

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Projecte d'intervenció al centre

en el termini d'un mes desprésde la seva incorporació

proaplus@dgpice.caib.es

Annex 10

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Demanda d'intervenció al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 11

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Full d'assabentament al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 12

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Pla d'actuació individual al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 13

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Informe d'intervenció al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 14

desc_ico_calc_suau.png desc_ICO_excel_suau.png

Graella d'intervencions abans del 30 de juny proaplus@dgpice.caib.es

Annex 15

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Memòria d'intervenció al centre abans del 15 de juliol proaplus@dgpice.caib.es

desc_ICO_FletxaAdalt.png

LÍNIA 3. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE A LES NECESSITATS DEL CURS 2020-21 A TRAVÉS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

Aquest Programa de cooperació territorial per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius en situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19:#PROA+ (2020-2021) està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

ANNEXOS LÍNIA 3

Annex Nom Termini presentació Tramesa
Annex 16

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Actuacions i pressuposts (juntament amb la sol·licitud) Del 8 al 23 d'octubre proaplus@dgpice.caib.es

Annex 17

desc_ICO_odt.png desc_ICO_word_suau.png

Memòria de les actuacions Abans del 15 de juliol proaplus@dgpice.caib.es

desc_ICO_FletxaAdalt.png