Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I ATENCIÓ DELS INFANTS/JOVES AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICS ALS CENTRES EDUCATIUS

desc_ICO_pdf_suau.png Protocol de comunicació i atenció

Infografia del protocol de comunicació i atenció als centres educatius

Infografia protocol de comunicació