PROTOCOL DE DIFICULTATS ESPECÍFIQUES D'APRENENTAGE O TRASTORN GREU DEL LLENGUATGE 


desc_ico_pdf2.png PROCÉS DE DERIVACIÓ PER DIFICULTATS ESPECÍFIQUES D'APRENENTATGE O PER TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE

CRIBRATGE DE DETECCIÓ DE DISLÈXIA (PRODISLEX)

ANNEXOS

Infantil

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Infantil


Primària         

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Primer cicle EP

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Segon cicle EP

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Tercer cicle EP


ESO

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Primer cicle ESO

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX Segon cicle ESO


Batxillerat     

desc_ico_pdf2.png  PRODISLEX Batxillerat


Formació Professional         

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX FP Grau mitjà

desc_ico_pdf2.png PRODISLEX FP Grau superior

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODISCAT 

TEST PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA I LA ESCRITURA

desc_ICO_firefox_suau.png Enllaç al document (Fernando Cuetos)

CRIBRATGE PER DIFICULTATS EN MATEMÀTIQUES

desc_ICO_pdf_suau.png Test d'avaluació i programes per a la discalcúlia

desc_ICO_pdf_suau.png Avaluació de la capacitat numèrica i de càlcul en nins

 

ENLLAÇOS D'INTERES

desc_ICO_firefox_suau.png DISFAM                             

desc_ICO_firefox_suau.png Associació catalana de dislèxia

desc_ICO_firefox_suau.png Federación española de dislexia i otras DEA          

desc_ICO_firefox_suau.png Centro de recursos de Navarra

desc_ICO_firefox_suau.png Comprensión lectora basada en evidencias (Blog de Juan Cruz Ripoll Salceda)

desc_ICO_firefox_suau.png Evaluación psicopedagògica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades de aprendizaje (Gobierno de Navarra)