PROTOCOL DE DERIVACIÓ AL CIRCUIT D'AVALUACIÓ DE LES DIFICULTATS DE SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ (EADISOC)


desc_ico_pdf2.png Protocol de derivació al circuit d'avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC)

desc_ico_pdf2.png Circuit EADISOC amb explicació de les proves


ANNEXOS

SENYALS D'ALARMA

NICE 0-5 anys        Editor de Text WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 

NICE 5-11 anys      Editor de Text WORDEditor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 

NICE 11-18 anys    Editor de Text WORDEditor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs


INFORME ESCOLAR  

Informe escolar EI i EP           Editor de Text  WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png  Enllaç GOOGLE docs

 

Informe escolar secundària    Editor de Text  WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png  Enllaç GOOGLE docs


PROVES DE SCREENING       

PDF Com emplenar AMSE SCQ M-CHAT

 

PDF AMSE Correcció

 

AMSE Full de puntuació      Editor de Text  WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 

PDF M-CHAT Correcció

 

M-CHAT-RF Qüestionari            Editor de Text  Català | Editor de Text odt Català | Editor de Text Castellà | Editor de Text odt Castellà |

 desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 

SCQ Plantilla per a traspassar dades       Editor de Text  WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 


 

Document de derivació    Editor de Text WORD | Editor de Text odt OPEN OFFICE  | desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

 


Carta informativa a famílies / derivació pediatria / metge d'atenció primària       PDF Català | PDF Castellà


Clàusula de protecció de dades      Fulla de Càlcul EXCELEditor de Text odt OPEN OFFICE

MATERIALS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 3 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 7 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 24 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 36 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 48 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants als 60 mesos

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants per a pares davant la sospita d'un problema social i comunicatiu

desc_ico_pdf2.png Indicadors importants per a pares després del diagnòstic de TEA

desc_ICO_firefox_suau.png Material de la web de l'EOEP EADISOC